Công ty cổ phần xây dựng dân dụng

Đông Nam

hotline

Hồ sơ năng lực

NĂNG LỰC PHÁP LÝ

  • Giấy phép kinh doanh : 0107609725 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25/10/2016.
  • Giấy chứng nhận Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp: Số 13/18/03 TNNN/PC00008, ngày 12/04/2013, bởi PVI
  • Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2008 cấp ngày 02/04/2013 viện Doanh Nghiệp Việt Nam cấp

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

  • Nguồn vốn: Vốn pháp định: 2.000.000.000đ theo quy định pháp luật.
  • Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng
  • Vốn lưu động: 20.000.000.000 đồng

Tóm tắt các số liệu về tài chính trong 2 năm gần đây đã được quyết toán có xác nhận của cơ quan thuế đối với hoạt động tài chính của nhà thầu.

Công ty Cổ phần xây dựng Đông Nam là nền tảng tài chính mà sau này Công ty cổ phần xây dựng dân dụng Đông Nam được tách ra từ đây.

ĐVT: 1000đ

TT Tổng tài sản Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
1 Tổng tài sản có 22.959.520.023 21.697.353.553 24.542.668.381
2 Tổng nợ phải trả 20.982.683.555 19.649.759.735 23.467.389.642
3 Tài sản ngắn hạn 21.123.613.895 19.824.229.535 24.005.029.011
4 Nợ ngắn hạn 20.982.683.555 19.649.759.735 23.467.389.642
5 Doanh thu 19.088.091.745 13.168.904.128 18.657.896.812
6 Lợi nhuận trước thuế 111.847.410 123.369.818 458.672.351
7 Lợi nhuận sau thuế 100.662.669 111.032.836 412.805.115

 

NĂNG LỰC NHÂN SỰ

STT CÁC THÀNH VIÊN SỐ NGƯỜI GHI CHÚ
1 CÁC THÀNH VIÊN SÁNG LẬP 3
– Cử nhân kinh tế 1
– Kỹ sư xây dựng chuyên ngành 2
2 CÁN BỘ THAM GIA CHUYÊN NGÀNH 52
– Kỹ sư xây dựng chuyên ngành 25
– Cử nhân kinh tế 3
– Kỹ sư điện 2
– Kỹ sư thủy lợi 2
– Cao đẳng giao thông 3
– Trung cấp xây dựng 15
– Kỹ sư trắc địa 2
3 LỰC LƯỢNG CÔNG NHÂN 512
Công nhân cốt pha 150
Công nhân gia công lắp dựng sắt thép 100
Công nhân đổ bê tông 50
Công nhân phá dỡ 80
Thợ nề: 3-7/7 80
Thợ mộc:3-7/7 10
Thợ điện: 5/7 2
Thợ nước: 5/7 2
Lái xe: 3
Lái máy 5
Nhân viên lao động khác 30

 

Ngoài ra Công ty còn có lực lượng công nhân hợp đồng ngắn hạn thường xuyên là 250 người luôn sẵn sang nhận công việc và điều động của Công ty.

100% cán bộ công nhân viên của Công ty đều được mua bảo hiểm đầy đủ theo quy định và được sở lao động thương binh xã hội tập huấn, cấp thẻ an toàn lao động .

NĂNG LỰC VỀ KINH NGHIỆM

HỢP ĐỒNG ĐÃ VÀ ĐANG THI CÔNG CỦA NHÀ THẦU

Tên nhà thầu : Công ty CP XD Đông Nam                                                                                                                   ĐVT: tỷ đồng

Tên công trình Thời hạn hợp đồng Giá trị hợp đồng Chủ đầu tư Địa điểm
Ngày thi công Hoàn thành
HABICO TOWER 6/2010 11/2011 1.350 Cty CP Hải Bình Hà Nội
Nhà R3,5,6-Khu đô thị mới ROYAL CYTY 4/2011 11/2012 8.650 Tập đoàn Vingroup Hà Nội
Phá sàn tầng 9 tòa nhà HABICO TOWER 5/2011 6/2011 1.000 Cty CP Hải Bình Hà Nội
Tòa nhà LOTTE  TOWER 6/2011 7/2012 980 Tập đoàn LOTTE Hà Nội
Nhiệt điên 2-Thủy Nguyên Hải Phòng 7/2011 6/2012 3.565 Công ty CP nhiệt điên HP Hải Phòng
Trụ sở làm việc ngân hàng phát triển VN 7/2011 1/2013 786 Ngân hàng PT VN Hà Nội
Nhà T8,T9-Khu đô thị mới TIME CYTY 11/2011 6/2012 4.760 Tập đoàn Vingroup Hà Nội
Mương nước khu công nghiệp Formosa 6/2013 10/2013 1.245 Tập đoàn Formosa Hà tĩnh
Tòa nhà TT1,TT2,TT3,TT4 nhà máy nhiệt điện Formosa 11/2013 10/2014 15.425 Tập đoàn Formosa Hà tĩnh
Tòa nhà Discovery Complex 11/2013 2/2014 1.985 Cty CP ĐT TM Dịch vụ C. G Hà Nội
Bể nước số 1,2 11/2013 1/2014 3.168 Tập đoàn Formosa Hà tĩnh
Móng Z1-Z10 12/2013 2/2014 1.500 Tập đoàn Formosa Hà tĩnh
TuBin số 2,3 2/2014 12/2014 3.480 Tập đoàn Formosa Hà tĩnh
Lò Thạch cao 11/2013 11/2014 12.000 Tập đoàn Formosa Hà tĩnh
Chung cư Goldmark city 12/2014 Nay 2.300 Công ty Việt Hân Hà Nội
Tru sở làm việc tổng cục thuế 9/2015 Nay 1.600 Tổng cục thuế Hà Nội
Khu đô thi Park Hill 1/2016 Nay 1.750 Tập đoàn Vingroup Hà Nội
Khu đô thi Mon City 11/2015 1/2016 580 Công ty Hải Đăng Hà Nội
Trung cư D’.Le Roi Soleil 11/2015 Nay 720 Công ty Tân Hoàng Minh Hà Nội
Khu đô thị Vinhomes Gardenia 3/2016 Nay 1.300 Tập đoàn  Vingroup Hà Nội
Vincom Center 1/2016 Nay 650 Tập đoàn  Vingroup Hà Nội
Vincom Green Bay 12/2016 Nay 1.600 Tập đoàn  Vingroup Hà Nội
Vincom Sky 2/2017 Nay 1.850 Tập đoàn  Vingroup Hà Nội
Chung cư Viettracimex 12/2016 Nay 750 VIETRACIMEX Hà Nội
Dự án SUNSHINE CITY 8/2017 nay 2.450 Tập đoàn Sunshine Hà Nội
Sun Grand City 2/2017 Nay 2.500 Tập đoàn Sun Group Hà Nội

                       

HABICO TOWER 6/2010 11/2011 1.350 Cty CP Hải Bình Hà Nội
Nhà R3,5,6-Khu đụ thị mới ROYAL CYTY 4/2011 11/2012 8.650 Tập đoàn Vingroup Hà Nội
Phá sàn tầng 9 tòa nhà HABICO TOWER 5/2011 6/2011 1.000 Cty CP Hải Bỡnh Hà Nội
Tũa nhà LOTTE  TOWER 6/2011 7/2012 980 Tập đoàn LOTTE Hà Nội
Nhiệt điện 2-Thủy Nguyờn Hải Phũng 7/2011 6/2012 3.565 Cụng ty CP nhiệt điện HP Hải Phòng
Trụ sở làm việc ngân hàng phát triển VN 7/2011 1/2013 786 Ngân hàng PT VN Hà Nội
Nhà T8,T9-Khu đô thị mới TIME CYTY 11/2011 6/2012 4.760 Tập đoàn Vingroup Hà Nội
Mương nước khu công nghiệp Formosa 6/2013 10/2013 1.245 Tập đoàn Formosa Hà tĩnh
Tòa nhà TT1,TT2,TT3,TT4 nhà máy nhiệt điện Formosa 11/2013 10/2014 15.425 Tập đoàn Formosa Hà tĩnh
Tòa nhà Discovery Complex 11/2013 2/2014 1.985 Cty CP ĐT TM Dịch vụ C. G Hà Nội
Bể nước số 1,2 11/2013 1/2014 3.168 Tập đoàn Formosa Hà tĩnh
Múng Z1-Z10 12/2013 2/2014 1.500 Tập đoàn Formosa Hà tĩnh
TuBin số 2,3 2/2014 12/2014 3.480 Tập đoàn Formosa Hà tĩnh
Lũ Thạch cao 11/2013 11/2014 12.000 Tập đoàn Formosa Hà tĩnh
Chung cư Goldmark city 12/2014 Nay 2.300 Cụng ty Việt Hõn Hà Nội
Trụ sở làm việc tổng cục thuế 9/2015 Nay 1.600 Tổng cục thuế Hà Nội
Khu đô thi Park Hill 1/2016 Nay 1.750 Tập đoàn Vingroup Hà Nội
Khu đô thi Mon City 11/2015 1/2016 580 Cụng ty Hải Đăng Hà Nội
Trung cư D’.Le Roi Soleil 11/2015 Nay 720 Cụng ty Tõn Hoàng Minh Hà Nội
Khu đô thị Vinhomes Gardenia 3/2016 Nay 1.300 Tập đoàn  Vingroup Hà Nội
Vincom Center 1/2016 Nay 650 Tập đoàn  Vingroup Hà Nội
Vincom Green Bay 12/2016 Nay 1.600 Tập đoàn  Vingroup Hà Nội
Vincom Sky 2/2017 Nay 1.850 Tập đoàn  Vingroup Hà Nội
Chung cư Viettracimex 12/2016 Nay 750 VIETRACIMEX Hà Nội
Dự án SUNSHINE CITY 8/2017 nay 2.450 Tập đoàn Sunshine Hà Nội
Sun Grand City 2/2017 Nay 2.500 Tập đoàn Sun Group Hà Nội